User's Blogs


<p>  </p> <p> 12:18 13.04.2012</p> <p>  </p> <p>  </p> <p> Men sen bilan tinch va hotirjam.</p> <p> Chunki sening sevging qalbimda .                                                                             </p> <p>  </p> <p>  </p> <p> Naqorat</p> <p> Sen yaqinsan, va qo`lamni ushlaypsan  .                                                                </p> <p> Hudoyim men bovar qilaman Sen men bilan doimo bo`lasan.</p> <p> Sen yaqinsan, va qo`lamni ushlaypsan.                                                                  </p> <p> Hudoyim men bovar qilaman Sen men bilan doimo bo`lasan.</p> <p>  </p> <p>  </p> <p> Sen jonini berding, sevib meni.</p> <p> Ozod qilib menga nuringni, yolingni ochding.</p> <p> Hozir men aniqla oldim.</p> <p>  </p> <p> Har lahzada men bilan</p> <p> Ko`rinma Sen bo`lgan.</p> <p> Yillar o`tib Sen o`zingni ko`p oshkor qilgan</p> <p> Aziz Hudoyim.</p> <p>  </p> <p> Naqorat</p> <p>  </p> <p> Tashakur Senga Hudovand, tashakur Senga Hudovand.</p> <p> Sen menga tark etish bermaysan.</p> <p> Minnatdor men Sendan Iso. Minnatdor men Sendan Iso  </p>

Posted at: 07/08/2013 04:55

Tags: gospel translation uzbek lyric songwriting christian song