User's Blogs


<p>  </p> <p> 22:19 28.03.2012</p> <p>  </p> <p>  </p> <p> Everybody seldom thinks, his</p> <p> Life is absolutely broken,</p> <p> He doesn`t want to live. even</p> <p> more he hasn`t sense to open</p> <p> His hopeless eyes tomorrow.</p> <p>  </p> <p> Sometimes people haven`t</p> <p> Money for change their life</p> <p> Actually, it`s hard to hear</p> <p> Cry of hungry, sick child</p> <p> Goodmen hates situation of</p> <p> Being helpless to family</p> <p> Life is simple for them</p> <p> With God Who is Almighty</p> <p>  </p> <p> Chorus:</p> <p> Work in heavy weight makes man</p> <p> More stronger</p> <p> Heavy times makes man</p> <p> More experienced</p> <p>  </p> <p> Sick can`t run away of shrews</p> <p> Illiterate is not listened</p> <p> Despite of his brilliant mind</p> <p> Weak can`t make someone to</p> <p> Respect him even his friend</p> <p> But it`s all happens</p> <p> With any vivid man.</p> <p>  </p> <p> Chorus 3 times</p> <p>  </p> <p>  </p> <p>  </p> <p>  </p>

Posted at: 07/08/2013 05:01

Tags: philosophical lyrics life lyrics gospel songwriting christian lyrics

<p>  </p> <p> 2009 10:40 04.04.2012.</p> <p>  </p> <p> Pul sohibiga katta eshiklarni ochadi.</p> <p> Na faqat bilim uyiga va boshqaruv.</p> <p> Pul ish bilan taminladi, va hurzuli lahzalar</p> <p>  Keltiradi, sevgini ham topib beradi,</p> <p> Valekin sevuvchisini qalbni sovuqqon</p> <p> Qila olmayydi.  bu chiroyli hayoutini</p> <p> Narxi juda qimmat</p> <p> Chunki agar boylik bu insoni egasi bolsa u</p> <p> Insoni butunalab oziga boysinib oladi</p> <p>  </p> <p> Naqorat</p> <p> Hato boylik ham bazan ruhimni kotarilmaydi</p> <p> Tanho Hudoyim menga ozodlik, tinchlikni ato qiladi</p> <p> Ikkinchi bor umrimni hatto qilib behudaga otkazmayman</p> <p>  </p> <p> Avalda boylik meng barcha narsani berdi</p> <p> Meni onamni ba otamni joyini egaladi</p> <p> Tun-u-kun u haqida oylab odanlarni aldadim</p> <p> U uchun lekin ohirda anladimki pul bilan</p> <p> Haqiqiy quvonchni sotib olish mumkin emas</p> <p>  </p> <p> Naqorat 2 bor   </p>

Posted at: 07/08/2013 04:59

Tags: uzbek lyrics philosophical lyrics life lyrics songwriting