Tinchlik 

12:18 13.04.2012

 

 

Men sen bilan tinch va hotirjam.

Chunki sening sevging qalbimda .                                                                             

 

 

Naqorat

Sen yaqinsan, va qo`lamni ushlaypsan  .                                                                

Hudoyim men bovar qilaman Sen men bilan doimo bo`lasan.

Sen yaqinsan, va qo`lamni ushlaypsan.                                                                  

Hudoyim men bovar qilaman Sen men bilan doimo bo`lasan.

 

 

Sen jonini berding, sevib meni.

Ozod qilib menga nuringni, yolingni ochding.

Hozir men aniqla oldim.

 

Har lahzada men bilan

Ko`rinma Sen bo`lgan.

Yillar o`tib Sen o`zingni ko`p oshkor qilgan

Aziz Hudoyim.

 

Naqorat

 

Tashakur Senga Hudovand, tashakur Senga Hudovand.

Sen menga tark etish bermaysan.

Minnatdor men Sendan Iso. Minnatdor men Sendan Iso  

Posted at: 07/08/2013 04:55

Tags: gospel translation, uzbek lyric, songwriting, christian song