User's Blogs


<p>  </p> <p> 20:34 16.03.2012</p> <p>  </p> <p>  </p> <p> Hudoyim qaeyda adolat</p> <p> Qayeda haqiqatli baxtli hayot</p> <p> Nega meni odamlar tushumaydilar</p> <p> Menda ham uldardek kuzlarim bor</p> <p> Men ham bu kuzlarim bilan ularni</p> <p> Nafrat va hurmatsizlikni kuryapman</p> <p> Jahlni, urushni natijasi dard emasmi</p> <p> Qayerda komil odamgarchilik joylashgan</p> <p>  </p> <p> Naqorat 2 bor</p> <p> Otajonim, yiqilganda Sen meni</p> <p> Kutarib yana ushlaysan</p> <p> Tanho Uzin hur bulib</p> <p> Haqiqatli baxt poydevorini kursat</p> <p>  </p> <p> Hudoyim Sening milating yoq</p> <p> Chunki Sen barcha odamlarnisan</p> <p> Sening sevging barchanasidan oliy</p> <p> Chunki Sen Masih badaniga kelib</p> <p> Korsatgan sevgingni juda kuvatli</p> <p> Isoni sevgisi dardlardan ustun kegan.</p> <p> Sensiz hayot otkazmayman</p> <p>  </p> <p> Naqorat 3 bor</p> <p> Otajonim, yiqilganda Sen meni</p> <p> Kutarib yana ushlaysan</p> <p> Tanho Uzin hur bulib</p> <p> Haqiqatli baxt poydevorini kursat</p> <p>  </p> <p>  </p> <p>  </p>

Posted at: 07/08/2013 22:35

Tags: uzbek lyrics philosophical lyrics songwriting

<p>  </p> <p> 2006 21:11 28.03.2012</p> <p> <br /> <br /> Some days we need<br /> Faith of our mates,<br /> But if rate them<br /> By stage of honesty<br /> Some of them is nothing.<br /> <br /> If all of my mates leave me<br /> May God never leave me<br /> Together we`ll gain a new team<br /> <br /> Chorus:<br /> <br /> New team for new hope<br /> New team for new victories<br /> New team for happiness<br /> <br /> After betray of my friends<br /> How can i believe to new 1<br /> But times changes with seasons<br /> And hard day goes away<br /> I`ll gather new team<br /> I always will not be alone<br /> I believe in victories of<br /> My imaginary but variable<br /> Team for new challenges</p>

Posted at: 07/08/2013 05:05

Tags: gospel lyrics christian lyrics songwriting

<p>  </p> <p>  </p> <p> When i`m thinking</p> <p> About my real happiness</p> <p> I think of You, God.</p> <p> You came to my life</p> <p> When i hadn`t know You.</p> <p>  </p> <p> Chorus 3 times.</p> <p> My joy, my joy, my joy.</p> <p> You`re with me in happiness.</p> <p> You`re with me in misfortune.</p> <p> Our life is single forever.</p> <p>  </p> <p> Never leave me alone but</p> <p> Give me chance in any case</p> <p> To correct my every faults,</p> <p> My real best happiness,</p> <p> My lovely, eternal Parent.</p> <p>  </p> <p> Chorus.</p> <p>  </p> <p> Настоящее счастье.</p> <p>  </p> <p> Когда я думаю о</p> <p> Настоящем счастье</p> <p> Я думаю о Тебе, Господь</p> <p> Ты пришёл в мою жизнь,</p> <p> Когда я не знал Тебя.</p> <p>  </p> <p> Припев 3 раза.</p> <p> Моё счастье,моё счастье.</p> <p> Ты со мной в радости.</p> <p> Ты со мной в горести.</p> <p> У нас одна дизнь навеки.</p> <p>  </p> <p> Никогда не оставляй меня одного</p> <p> Но дай мне шанс в любом случае</p> <p> Исправить мои все ошибки</p> <p> Моё настоящее счастье, мой</p> <p> Любимый, вечный Родитель.</p> <p>  </p> <p>  </p> <p>  </p> <p>  </p> <p>  </p>

Posted at: 07/08/2013 05:03

Tags: gospel lyrics christian lyrics songwriting

<p>  </p> <p> 22:19 28.03.2012</p> <p>  </p> <p>  </p> <p> Everybody seldom thinks, his</p> <p> Life is absolutely broken,</p> <p> He doesn`t want to live. even</p> <p> more he hasn`t sense to open</p> <p> His hopeless eyes tomorrow.</p> <p>  </p> <p> Sometimes people haven`t</p> <p> Money for change their life</p> <p> Actually, it`s hard to hear</p> <p> Cry of hungry, sick child</p> <p> Goodmen hates situation of</p> <p> Being helpless to family</p> <p> Life is simple for them</p> <p> With God Who is Almighty</p> <p>  </p> <p> Chorus:</p> <p> Work in heavy weight makes man</p> <p> More stronger</p> <p> Heavy times makes man</p> <p> More experienced</p> <p>  </p> <p> Sick can`t run away of shrews</p> <p> Illiterate is not listened</p> <p> Despite of his brilliant mind</p> <p> Weak can`t make someone to</p> <p> Respect him even his friend</p> <p> But it`s all happens</p> <p> With any vivid man.</p> <p>  </p> <p> Chorus 3 times</p> <p>  </p> <p>  </p> <p>  </p> <p>  </p>

Posted at: 07/08/2013 05:01

Tags: philosophical lyrics life lyrics gospel songwriting christian lyrics

<p>  </p> <p> 2009 10:40 04.04.2012.</p> <p>  </p> <p> Pul sohibiga katta eshiklarni ochadi.</p> <p> Na faqat bilim uyiga va boshqaruv.</p> <p> Pul ish bilan taminladi, va hurzuli lahzalar</p> <p>  Keltiradi, sevgini ham topib beradi,</p> <p> Valekin sevuvchisini qalbni sovuqqon</p> <p> Qila olmayydi.  bu chiroyli hayoutini</p> <p> Narxi juda qimmat</p> <p> Chunki agar boylik bu insoni egasi bolsa u</p> <p> Insoni butunalab oziga boysinib oladi</p> <p>  </p> <p> Naqorat</p> <p> Hato boylik ham bazan ruhimni kotarilmaydi</p> <p> Tanho Hudoyim menga ozodlik, tinchlikni ato qiladi</p> <p> Ikkinchi bor umrimni hatto qilib behudaga otkazmayman</p> <p>  </p> <p> Avalda boylik meng barcha narsani berdi</p> <p> Meni onamni ba otamni joyini egaladi</p> <p> Tun-u-kun u haqida oylab odanlarni aldadim</p> <p> U uchun lekin ohirda anladimki pul bilan</p> <p> Haqiqiy quvonchni sotib olish mumkin emas</p> <p>  </p> <p> Naqorat 2 bor   </p>

Posted at: 07/08/2013 04:59

Tags: uzbek lyrics philosophical lyrics life lyrics songwriting

<p>  </p> <p> 2008 august.</p> <p>  </p> <p> Barcha kishliar og`ir kunlarni ko`radi.</p> <p> Sen o`ylasanki yagona o`zingsan.</p> <p> Lekin odamlar aytadiki barcha</p> <p> Baxtsizlik hayotdan o`tib ketadi.</p> <p>  </p> <p> Naqorat 4 bor.</p> <p> Man charchadim odamlarni</p> <p> Yomon nigohlardan.</p> <p> Man charchadim dostlarimni</p> <p> Yo`lgon gaplardan.</p> <p> Man charchadim hayotni</p> <p> Ogir zarbalaridan.</p> <p>    </p> <p> Har qanday yangi kun bizlarga.</p> <p> Yangi orzularni taqdim qiladi,</p> <p>  Lekin baz`an biror narsa bizni</p> <p> Yahshi ko`radigan bahtimizni oladi.</p> <p> Lekin bizni ishochimizni Hudoga</p> <p> Va yangi kunga hech narsa, hech</p> <p> Kim, hech qachon, olmaydi.</p> <p>  </p> <p>   </p>

Posted at: 07/08/2013 04:58

Tags: uzbek lyrics philosophical song songwriting life song

<p>  </p> <p> 12:18 13.04.2012</p> <p>  </p> <p>  </p> <p> Men sen bilan tinch va hotirjam.</p> <p> Chunki sening sevging qalbimda .                                                                             </p> <p>  </p> <p>  </p> <p> Naqorat</p> <p> Sen yaqinsan, va qo`lamni ushlaypsan  .                                                                </p> <p> Hudoyim men bovar qilaman Sen men bilan doimo bo`lasan.</p> <p> Sen yaqinsan, va qo`lamni ushlaypsan.                                                                  </p> <p> Hudoyim men bovar qilaman Sen men bilan doimo bo`lasan.</p> <p>  </p> <p>  </p> <p> Sen jonini berding, sevib meni.</p> <p> Ozod qilib menga nuringni, yolingni ochding.</p> <p> Hozir men aniqla oldim.</p> <p>  </p> <p> Har lahzada men bilan</p> <p> Ko`rinma Sen bo`lgan.</p> <p> Yillar o`tib Sen o`zingni ko`p oshkor qilgan</p> <p> Aziz Hudoyim.</p> <p>  </p> <p> Naqorat</p> <p>  </p> <p> Tashakur Senga Hudovand, tashakur Senga Hudovand.</p> <p> Sen menga tark etish bermaysan.</p> <p> Minnatdor men Sendan Iso. Minnatdor men Sendan Iso  </p>

Posted at: 07/08/2013 04:55

Tags: gospel translation uzbek lyric songwriting christian song

<p>  </p> <p> September 2008</p> <p>  </p> <p> Nega yahshi odamlar o`tib ketadilar.</p> <p> Nega kassaliklar bizni hujum qiladilar.</p> <p> Nega musafo hayotimiz bulutlar yopiladi.</p> <p> Nega umrimiz juda ham kalta.</p> <p> Nimaga odamlar tug`iladi Parvardigor</p> <p> Nahotki umri ohirgacha azob chekishgami.</p> <p>  </p> <p> Naqorat 5 bor.</p> <p> Hayot mazmuni shu ki</p> <p> Yahshi odamni barcha sevadi</p> <p> Va uning hissa odamizod</p> <p> Umri davomida o`tmaydi</p> <p>  </p>

Posted at: 07/08/2013 04:54

Tags: uzbek lyrics philosophical song songwriting

<p>  </p> <p> 2008 </p> <p>  </p> <p> Darahtlar hushbuy bolib gullaydi.</p> <p> Yanada bahor eshikga taqilaydi.</p> <p> Seni korganimda qalbim dapilaydi.</p> <p> Va kechalarda menga shirin, dardli,</p> <p> Unutgan hissasiyotlar jon oladi,</p> <p>  </p> <p>  </p> <p> Naqorat 2 bor</p> <p> Jonim, davrlar otadi,</p> <p> Lekin senga aytgan</p> <p> Sozlarim qoladi.</p> <p> Jonim, sensiz bahor</p> <p> Meni hayoutimda kemaydi.</p> <p>  </p> <p> Seni nigohlaringni</p> <p> Qalbimda izi qoladi.</p> <p> Hudoyim rahmat ato qilgan</p> <p> Sevgi hissasiyorlarga.</p> <p>  </p> <p> Naqorat 2 bor</p>

Posted at: 07/08/2013 04:52

Tags: uzbek lyrics love song songwriting

<p>  </p> <p> 20:07 16.03.2012.</p> <p>  </p> <p>  </p> <p> Bazan man ozimni yolgiz</p> <p> Va umidsiz his qilaman.</p> <p> Tunukun umrim va yoshligim</p> <p> Oqan suvdek oqayapti. </p> <p> Hatto kuyoshli kunlarda ham</p> <p> Munavar kunlarimni kormaypman</p> <p> Kunda ish tunda uyqu.</p> <p>  </p> <p> Naqorat .</p> <p> Hudoyim Sendan</p> <p> Hech kim yaqin emas</p> <p> Chunkin Sen meni qabrimda</p> <p> hayotimni otkaziyapsan </p> <p>  </p> <p> Har birimizni onamlarimiz sevadi</p> <p> Lekin bironta kishiga qolida kemaydi</p> <p> Insoni har bir soniya sevish</p> <p> Va biron kishi uchun umr otkazish</p> <p> Oilasiz holat meni itim bilan</p> <p> Gaplashish majbur qilaypti</p> <p> Qachongacha umrim foydasiz otadi  </p> <p>  </p> <p> Naqorat 2 bor</p> <p>  </p> <p>  </p>

Posted at: 07/08/2013 04:50

Tags: uzbek lyrics love song gospel songwriting

<p>  </p> <p>    </p> <p> Avalda sevgi osmonga ko`triladi</p> <p> Muhabbat issiq kunlarda</p> <p> Sovuq shamoldek</p> <p> Muhabbat yorqin nurdek og`ir</p> <p> Paytlarida yoruqlaydi</p> <p>  </p> <p> Baht faqat sevgida emas.</p> <p> Qalb dardini aytolmas</p> <p> Qachon sevgisini yuragini</p> <p> Tushunmay qoladi. Sevgilarini</p> <p> Yolari ajratiladi qachon  </p> <p> Ularni fikrlari almashadi.  </p> <p> Naqorat:</p> <p> Ishonchsiz har bir inson</p> <p> Yangi sevgini topmaydi.</p> <p> Yoqolgan kunlar yangi sevgi</p> <p> Bilan tez orada qaytaradi.</p> <p>  </p> <p> Eski muhabbatim rahmat ko`p</p> <p>  Narsa berganinga.  Men hech</p> <p> Qachon unutmayman seni. </p> <p>  </p> <p>   Naqorat:</p> <p>  2008</p> <p>  </p>

Posted at: 07/08/2013 22:34

Tags: uzbek lyrics love lyrics songwriting